Long An: Đặt mục tiêu công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu nội địa

Tỉnh Long An xác định mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 sẽ tập trung vào các ngành mũi nhọn gồm cơ khí, nguyên liệu nhựa, điện tử, thiết bị điện và công nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh Long An cho rằng việc phát triển công nghiệp hỗ trợ vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển nhanh và bền vững các ngành công nghiệp chính. Việc ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh và tính năng động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo sức hút để các nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn Long An làm điểm đến đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh.

Nhờ đó, đẩy mạnh hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp để tạo hành lang thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển. Xây dựng và hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp liên ngành phục vụ cho các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, phát triển công nghiệp hỗ trợ từng bước từ thấp đến cao, từ sản phẩm có trình độ công nghệ đơn giản đến phức tạp, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh kết hợp với thu hút các nhà đầu tư mới. Nâng cao trình độ lao động và bố trí các nguồn lực cần thiết để đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Với nguồn kinh phí của địa phương, tỉnh sẽ thực hiện lồng ghép với các nguồn vốn từ chương trình khác như xúc tiến đầu tư, quỹ phát triển khoa học – công nghệ, khuyến công, xúc tiến thương mại. Đồng thời, thực hiện kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ…

Tags :

Share :

About Author
About Author

Natoque eros nam morbi nunc ut. Viverra lacinia commodo maecenas placerat iaculis elementum blandit vivamus posuere ut vestibulum.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Latest Post

Categories

Construction industry at its finest

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor