Những thông tin chính thống được cập nhật từ nhân viên của Tập đoàn Tân Đô về tình hình hoạt động của tập đoàn và các công ty thành viên, các tin tức liên quan, các tin xã hội,…